Meritum nr 4/2014(35) Promocja szkoły w mediach
Dział: Dobra praktyka
Szkoła w sieci widziana oczami rodzica
Autor: Anna GRZYBOWSKA
Autorka porusza problem znaczenia informacji zamieszczanych na stronach internetowych dla rodziców, którzy poszukują szkoły dla swojego dziecka, czy tez poszukują informacji na ten temat, co się w szkole dzieje. Współpraca pomiędzy szkołą i rodziną jest niezbędnym warunkiem tworzenia optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka, ważnym czynnikiem zwiększania efektywności pracy szkół w zakresie m. in. wychowania dzieci i młodzieży, w tym w zakresie zapobiegania przez szkołę niepożądanym zachowaniom uczniów. W obecnych czasach dla większości rodziców Internet jest głównym źródłem informacji o szkole. Żeby odnaleźć informacje o wybranych placówkach, można, a nawet powinno się, odwiedzić wiele stron internetowych. Oczywiście w pierwszej kolejności należy odszukać witrynę internetową szkoły, a także inne strony, np. urzędowe lub profile na portalach społecznościowych. Podsumowując należy podkreślić, że sieć internetowa z pewnością ułatwia rodzicom wybór szkoły dla dziecka. Pomaga również kontrolować, co się w szkole dzieje, bo w dzisiejszych, zabieganych czasach nie jest łatwo być ze wszystkim na bieżąco. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wymaga to dużego zaangażowania i systematyczności ze strony szkoły i że od ciekawostek, anegdot i kolorowych obrazków ważniejsze są rzeczowe, aktualne informacje.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli