Meritum nr 4/2014(35) Promocja szkoły w mediach
Dział: Dobra praktyka
Komunikacja poprzez media społecznościowe
Autor: Elżbieta PRYŁOWSKA-NOWAK
Marketing społecznościowy i umiejętność zarządzania komunikacją internetową należą obecnie do szczególnie ważnych instrumentów w działaniach promocyjnych większości instytucji. Wykorzystują siłę mediów społecznościowych, których istotą jest to, że przy wsparciu technologii inicjują komunikację między ludźmi. Artykuł jest zbiorem podstawowych zasad korzystania z serwisu społecznościowego i zestawem pomocniczych pytań i podpowiedzi dla osób zastanawiających się, czy forma promocji, jaką jest marketing społecznościowy, może być dla ich szkoły, placówki odpowiednia. Autorka zwraca przy tym uwagę na fakt, że marketing społecznościowy jest bardzo skutecznym narzędziem do autopromocji, wiąże się z bardzo emocjonalnymi przekazami, przez co może być zagrożeniem, bowiem stwarza szereg niebezpieczeństw, w tym szybkiego rozprzestrzeniania się treści i emocji, które z sobą niosą. Granica między irytowaniem a informowaniem w tej formie przekazu jest bardzo cienka.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli