Meritum nr 4/2014(35) Promocja szkoły w mediach
Dział: Dobra praktyka
Infografika - nowa przestrzeń dla promocji szkoły
Autor: Izabela RUDNICKA
Powszechny dostęp do Internetu sprawia, że szkoła zmienia charakter, a jej przestrzeń edukacyjna znacznie się poszerza, przewartościowując dotychczasowe metody i narzędzia wspierające pracę z uczniem. Nową formą przekazu staje się od kilku lat infografika ? odmienną, bo skierowaną na informacje i objaśnianie. Informacja w połączeniu z graficzną ilustracją, daje nowe możliwości komunikatu medialnego. Autorka wyjaśnia, co to jest infografika, czym się charakteryzuje, dlaczego stała się tak popularna w obecnych czasach. Pokazuje, w oparciu o liczne przykłady, jak duży potencjał edukacyjny i promocyjny mają infografiki. Przedstawia środki i narzędzia informatyczne, przydatne do projektowania i tworzenia infografik.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli