Meritum nr 4/2014(35) Promocja szkoły w mediach
Dział: Dobra praktyka
Blog jako narzędzie promocji szkoły
Autor: Małgorzata ROSTKOWSKA
Jest wiele sposobów na promowanie własnej szkoły w Internecie. Blogi, które mogą spełniać różne role, najpełniej wpisują się w promocję szkoły od strony merytorycznej. Są świadectwem bogactwa intelektualnego członków społeczności szkolnej, ich rozwoju, talentów, a przez to rola blogów (szczególnie edukacyjnych) ma ogromne znaczenie w tworzeniu wizerunku szkoły jako instytucji uczącej się. Blogi świadczą o tym, że w danej szkole dzieje się dużo dobrego i wartościowego. Jest to też pokazanie organowi prowadzącemu, że szkoła jest organizacją stale uczącą się i doskonalącą ? warto w nią inwestować. Poprzez pokazanie różnorodnego zastosowania blogów w edukacji, autorka zachęca nauczycieli do zakładania i prowadzenia blogów.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli