Meritum nr 4/2014(35) Promocja szkoły w mediach
Dział: Nauczanie i uczenie się
Promocja nieuświadomiona, czyli warto zaglądać do "chmury"
Autor: Ewa KĘDRACKA
Do niedostatecznie zauważanych zmian w polskiej edukacji wydaje się należeć nieograniczony dostęp do informacji o konkretnych szkołach, publikowany w innych miejscach niż ich własne strony internetowe. Dostęp ten zawdzięczamy niebywałemu rozwojowi technologii informacyjnych, które pozwalają rozwijać metody analizowania danych (także ?big data?), co owocuje zupełnie nowymi możliwościami odczytania interesujących informacji o pracy szkół. W artykule pokazano, czego o szkole może dowiedzieć się z chmury internetowej każdy, kto potrafi skorzystać z bogactwa informacyjnego będącego plonem rozwoju diagnostyki edukacyjnej w Polsce w ostatnich latach. Przedstawiono dostępne w sieci nowe i powszechnie dostępne dowody, jaka naprawdę jest szkoła, dostępne na stronach: ? NPSEO - Nadzór Pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty ? EWD - Edukacyjna Wartość Dodana, ? PWE - Porównywalne Wyniki Egzaminacyjne.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli