Meritum nr 4/2014(35) Promocja szkoły w mediach
Dział: Teorie i badania
Lipdub szkolny oraz jego walory edukacyjne, wychowawcze i promocyjne
Autor: Dr Monika Kaczmarek-Śliwińska
Nowe technologie na stałe już zagościły w placówkach oświatowych. Początkowo budziły obawy związane z ?uciekaniem? użytkowników w świat online. Dziś z powodzeniem wykorzystywane są w różnych aspektach związanych z edukacją ? począwszy od procesów zdobywania wiedzy, przekazywania wiedzy i kształtowania określonych cech i umiejętności (kształcenie) czy też wychowywania. Autorka zwraca uwagę na wartości dodatkowe tworzące się wraz z wykorzystywaniem nowych mediów, a które mogą być zastosowane w działaniach związanych z edukacją, wychowaniem i promocją. Wyjaśnia czym jest Lipdub, jeden z produktów nowych mediów oraz przedstawia przykłady edukacyjnych zastosowań takiej formy wideoklipu. Lipdub wydaje się być naturalną formą dla wyrażenia ekspresji młodych ludzi, a miejsce publikacji i rozpowszechniania ? Internet ? naturalnym środowiskiem medialnym. Przemyślana i strategiczna realizacja Lipduba pozwala z jednej strony kształtować wiele kompetencji społecznych oraz umiejętności praktycznych: uczyć pracy grupowej, poszanowania dla indywidualności, edukować medialnie poprzez nabywanie praktycznych doświadczeń z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych czy uświadamiać znaczenie wizerunku i dbałości o niego. To także nauka w obszarze nowych mediów ? tworzenia wartościowych treści, kreacji przekazu pozytywnego, pokazywania możliwości nowych mediów w aspekcie pozytywnym, wartościowych i zachęcających do kolejnych aktywności.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli