Meritum nr 4/2014(35) Promocja szkoły w mediach
Dział: Teorie i badania
Dlaczego potrzebny jest marketing w zarządzaniu szkołą?
Autor: Prof. Jan Fazlagić
W artykule autor prezentuje marketingowe zarządzanie szkołą ? koncepcję zarządzania, która łączy tradycyjne wartości i zasady administrowania szkolą z innowacyjnym podejściem do kwestii zarządzania personelem, jakości usług oraz marketingu. Marketingowe zarządzanie to propozycja dla dyrektorów polskich szkół, jak przyciągnąć do placówki uczniów w warunkach niżu demograficznego i jak nowatorsko zarządzać placówką Marketingowe zarządzanie szkołą, to synteza kilku nurtów myślenia o sposobach zarządzania organizacjami oraz dziedzin wiedzy, spośród których warto wymienić´: teorię organizacji i zarządzania, marketing, zarządzanie organizacjami usługowymi, zarządzanie personelem, zarządzanie kapitałem intelektualnym. Szkoła nie służy tylko uczniom, chociaż to oni są głównymi jej beneficjentami, lecz także całemu gronu interesantów: rodzicom, nauczycielom, środowisku lokalnemu itd. Każda z tych grup ma swoje priorytety. Marketingowe zarządzanie szkołą ma na celu pogodzenie ich interesów.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli