Meritum nr 3/2014(34) Uczenie się
Dział: Technologie informacyjne i komunikacyjne
Czego uczymy się, programując. Refleksje o nauczaniu programowania w szkole podstawowej
Autor: Dr Katarzyna Olędzka, Wanda Jochemczyk
Na lekcjach zajęć komputerowych w szkole podstawowej nauczyciele podejmują działania edukacyjne na różnych obszarach, takich jak: poznawanie i rozumienie siebie i świata, nabywanie umiejętności poprzez działanie, odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie, a przede wszystkim budowanie systemu wartości. Przekazują wiedzę i kształcą umiejętności z zakresu posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną, a także starają się podejmować próby nauczania elementów programowania i myślenia algorytmicznego. Nasze doświadczenie pokazuje, że w województwie mazowieckim w wielu szkołach podstawowych wprowadzane są właśnie elementy programowania - zaznaczają Dr Katarzyna Olędzka i Wanda Jochemczyk, nauczycielki konsultantki w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli