Meritum nr 3/2014(34) Uczenie się
Dział: Technologie informacyjne i komunikacyjne
"Edukacja na Nowo" zaczyna się od nauczyciela
Autor: Dorota Janczak, Izabela Rudnicka
Zawsze szukaliśmy sposobu na to, by wpływać nie tylko na jakość doskonalenia nauczycieli, ale także na jakość ich kształcenia, bowiem według zdecydowanej większości autorytetów w dziedzinie edukacji, wpływ jakości pracy nauczyciela na wyniki uczniów jest kluczowy ? ważniejszy od wielkości klas, wyposażenia szkół czy nakładów finansowych na edukację - podkreślają we wstępie artykułu Dorota Janczak i Izabela Rudnicka, nauczycielki konsultantki w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Szansę na pracę zarówno z nauczycielami, jak i studentami, aby mogli świadczyć pracę wysokiej jakości, otworzyło przed OEIiZK partnerstwo, które nawiązali z kilkoma, różnorodnymi w swoim doświadczeniu, instytucjami i organizacjami. Partnerstwo ?Edukacja na Nowo? stworzyli: Uniwersytet Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK), Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie ?Rodzice w Edukacji?, Fundacja ?Edukacja dla Przyszłości?.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli