Meritum nr 3/2014(34) Uczenie się
Dział: Dobra praktyka
Uczeń też człowiek - swoje zdanie o nauczycielach ma
Autor: Małgorzata Gasik
Jak uczniowie postrzegają grono pedagogiczne w swojej szkole? Najkrócej mówiąc, jak poligon, na którym spotykają się dwie całkiem odmienne w swoich zachowaniach i podejściu do nauczania strony. Pierwsi to sfrustrowani belfrzy, dla których uczeń jest rubryczką w dzienniku wartą tyle, co ich ostatnia ocena ze sprawdzianu, drudzy to fantastyczni nauczyciele z powołania, dzięki którym nawet najbardziej nielubiany przedmiot stanie się bardziej zrozumiały i atrakcyjniejszy. Ofiarami ?sfrustrowanych? są: szacunek, chęć do nauki i kreatywność uczniów, zabijane codziennie i z premedytacją wszechobecną rutyną. Na szczęście ci drudzy potrafią wydobyć ukryty w młodych ludziach potencjał i zmotywować do ciężkiej pracy, porozmawiać o zwyczajnych sprawach, po prostu ?dostrzec człowieka w człowieku?. O swoich doświadczeniach z nauczycielami ?demotywatorami? i ?motywatorami? opowiadają Darek, Magda, Ola i Wiktoria ? uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli