Meritum nr 3/2014(34) Uczenie się
Dział: Dobra praktyka
Szkoła jako klasa
Autor: Małgorzata Wolszczak
Wbrew uprzedzeniom i stereotypom współczesna szkoła uległa wielu przemianom. Przede wszystkim dotyczy to roli nauczyciela, którego zadaniem jest coraz częściej wprowadzenie do tematu i motywowanie uczniów do samodzielnej pracy zamiast tradycyjnego przekazywania wiedzy, która jest teraz łatwiej dostępna dla ucznia dzięki różnorodnym zasobom. Szkoła XXI wieku jest coraz częściej miejscem dyskusji, czasami debaty, wymiany poglądów, wspólnych poszukiwań rozwiązania problemów. Od nauczyciela nie oczekuje się nieomylności, ale innowacyjności w sposobie przekazywania wiedzy z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Niezmiennie ważne pozostają jednak predyspozycje interpersonalne i społeczne, wiedza kierunkowa oraz wiedza na temat tych, których będzie uczył. Autorką artykułu jest Małgorzata Wolszczak, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, nauczycielka języka polskiego.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli