Meritum nr 3/2014(34) Uczenie się
Dział: Dobra praktyka
Wspólne uczenie się szkoły w świetle teorii inteligencji wielorakich
Autor: Anna Rękawek
To oczywiste, że szkoła uczy ? to główny cel jej funkcjonowania. Ale aby robić to dobrze, sama powinna być organizacją uczącą się - twierdzi we wstępie do swojego artykułu Anna Rękawek, trenerka współpracująca z Instytutem Talentów FlashPoint. I dalej pyta - Czy Twoja szkoła jest organizacją uczącą się? Czy masz poczucie, że Twoje talenty, silne strony i kompetencje są w niej doceniane? Czy masz szansę na ich rozwój w szkole? Jeśli odpowiedź jest twierdząca, możesz swoją szkołę uznać za organizację uczącą się i mieć pewność, że dobrze uczy? Jeśli nie możesz tego o swojej szkole powiedzieć ? wszystko przed Tobą, możesz już dzisiaj zacząć planować zmianę ? niezależnie od zadań, jakie masz w szkole, niezależnie od stanowiska i funkcji - zapewnia.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli