Meritum nr 3/2014(34) Uczenie się
Dział: Dobra praktyka
Co to znaczy "szkoła uczy się?"
Autor: Ewa Kędracka - Feldman
?Szkoła ucząca się? to hasło bardzo popularne, ale dość powierzchownie, a czasami sprzecznie interpretowane. Artykuł zachęca do głębszego zainteresowania się dyrektorów i nauczycieli teorią i praktyką organizacji uczących się, skorzystania z nich, co w rezultacie ułatwi szkołom rozwój nadążający za zmianami współczesnego świata. Jego autorką jest Ewa Kędracka-Feldman, nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Komputerów w Warszawie.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli