Meritum nr 3/2014(34) Uczenie się
Dział: Nauczanie i uczenie się
Skuteczne uczenie się poza szkołą - edukacja domowa
Autor: Małgorzata Rostkowska
Nauczanie domowe jest w Polsce możliwe. Ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty pozwala na uczenie dziecka w domu za zgodą dyrektora szkoły, do której zapisane jest dziecko. Małgorzata Rostkowska, autorka artykułu, nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie opowiada o osobistych doświadczeniach w nauczaniu domowym, o refleksach znajomych, którzy od lat uczą swoje dzieci w domu, przedstawia konsekwencje takiej decyzji oraz korzyści dla samych dzieci.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli