Meritum nr 3/2014(34) Uczenie się
Dział: Nauczanie i uczenie się
Szukając dziury w całym - refleksje o uczeniu i nauczaniu
Autor: Małgorzata Taraszkiewicz
Z pewnym (choć niezbyt dużym) przejaskrawieniem można powiedzieć, że większość nauczycieli przypisuje sobie zasługi wobec uczniów z ?czerwonym paskiem?, natomiast odpowiedzialność za uczniów z ?paskami czarnymi? przerzuca na rodziców lub inne osoby z systemu. Sporym paradoksem jest też sytuacja tzw. odrabiania lekcji. W tym kontekście rodzic praktycznie musi stać się specjalistą od kilku, kilkunastu przedmiotów nauczania ? być niemal supernauczycielem rozwiązującym wszelakie problemy edukacyjne swego dziecka, ale nie może zasugerować nauczycielowi odpowiednich dla jego dziecka metod nauczania, bo wchodzi na ogół w konflikt kompetencyjny, który ? delikatnie to ujmując ? dziecku nie pomaga! - tak podsumowuje szkolną rzeczywistość w swoim artykule Małgorzata Taraszkiewicz, psycholog edukacyjny, twórca systemu analityki edukacyjnej (diagnozy strategii uczenia się), ekspert w zakresie efektywnego uczenia się, neurometodyki.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli