Meritum nr 3/2014(34) Uczenie się
Dział: Teorie i badania
Pomysł na szkołę uczącą się? Zacznijmy od uczących się nauczycieli
Autor: Marcin Polak
Gdyby spojrzeć przekrojowo na społeczność szkolną, uczniów, rodziców, nauczycieli i osoby zarządzające oświatą, zapewne można by zobaczyć wiele osób niezadowolonych z polskiej szkoły. Zazwyczaj najszybciej zauważamy, że choć minęło kilkanaście dekad, lekcja w klasie niewiele się zmieniła od XIX wieku, gdy Prusy (a za nimi i inne kraje) wprowadziły szkolnictwo powszechne. Narzekamy na wiele rzeczy: jakość nauczania, wyposażenie, bezpieczeństwo, infrastrukturę, biurokrację, nudę i rutynę, pensje, rodziców, nauczycieli, uczniów itp. Zazwyczaj na tym narzekaniu poprzestajemy. A może coś dałoby się poprawić? - pyta w swoim artykule Marcin Polak, redaktor naczelny Edunews.pl ? portalu o nowoczesnej edukacji oraz Edustore.eu - strefy nowoczesnej edukacji, i tłumaczy, w jaki sposób, jego zdaniem, można zacząć zmieniać koncepcję polskiej szkoły ? z tej wlewającej wiedzę (i niańczącej uczniów) na szkołę uczącą się, szkołę ćwiczeń i doświadczeń.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli