Meritum nr 3/2014(34) Uczenie się
Dział: Teorie i badania
Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce?
Autor: Beata Kossakowska
Autorka artykułu, Beata Kossakowska, nauczyciel konsultant w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie podjęła się, jak sama określiła, karkołomnego zadania przekazania w pigułce kierunków, które w obliczu prezentowanych w książce "Istota uczenia się...? badań wytyczają nauczycielom drogę do dobrego kształcenia. Według autorki książka jest Biblią uczenia się, drogowskazem do dobrej, efektywnej edukacji, do której niestety pod pewnymi względami droga daleka.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli