Meritum nr 2/2014(33) Kompetencje społeczne
Dział: Samokształcenie
Prawdziwego przyjaciela najlepiej poznać po lekcji z TOC
Autor: Aleksandra Banach - Kazimierczak, Małgorzata Gasik
Artykuł jest relacją z zajęć, podczas których uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Płocku poznali narzędzia TOC. Dzięki nim mogą łatwiej rozwijać kompetencje pozwalające nawiązywać i podtrzymywać kontakty oraz współpracować z innymi w grupie. Autorkami artykułu są Aleksandra Banach-Kaźmierczak, trenerka projektu ?Myślę ? Rozumiem ? Wiem. Zastosowanie technik TOC w uczeniu się?, nauczyciel konsultant w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku oraz Małgorzata Gasik specjalista ds. informacji pedagogicznej i promocji w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku, koordynator projektu ?Myślę ? Rozumiem ? Wiem. Zastosowanie technik TOC w uczeniu się?.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli