Meritum nr 1/2014(32) Profesjonalizm nauczania
Dział: Nauczanie i uczenie się
Nauczycielskie sieci sposobem na? dżunglę (informacji i zadań)
Autor: Ewa Kędracka-Feldman
Jesteśmy podłączeni zawsze i wszędzie. Przekleństwo? A może szansa? ? pyta autorka artykułu ? i dodaje - To od nas zależy, czy potrafimy zrobić z tego użytek dla samych siebie. SIEĆ (tu: Internet) umożliwia kontaktowanie się na odległość na niebywałą skalę ? łatwe, skuteczne, efektywne. Wspomaga komunikację, ale i przesyłanie materiałów, obrazów itp. Wystarczy, aby odnalazła się grupa ludzi połączona wspólnymi zainteresowaniami i celami rozwojowymi?
Meritum nr 1/2014(32) Profesjonalizm nauczania
Dział: Nauczanie i uczenie się
Nauczycielskie sieci sposobem na? dżunglę (informacji i zadań)
Autor: Ewa Kędracka-Feldman
Jesteśmy podłączeni zawsze i wszędzie. Przekleństwo? A może szansa? ? pyta autorka artykułu ? i dodaje - To od nas zależy, czy potrafimy zrobić z tego użytek dla samych siebie. SIEĆ (tu: Internet) umożliwia kontaktowanie się na odległość na niebywałą skalę ? łatwe, skuteczne, efektywne. Wspomaga komunikację, ale i przesyłanie materiałów, obrazów itp. Wystarczy, aby odnalazła się grupa ludzi połączona wspólnymi zainteresowaniami i celami rozwojowymi?

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli