Meritum nr 1/2014(32) Profesjonalizm nauczania
Dział: Nauczanie i uczenie się
Tworzenie zasobów edukacyjnych w Internecie
Autor: Bożena Boryczka, Agnieszka Borowiecka
Przygotowując młodego człowieka do życia w społeczeństwie cyfrowym musimy w świadomy i mądry sposób korzystać z technologii oraz ciekawie przekazywać wiedzę: tę ?starą? ? znaną od wielu lat, dotyczącą różnych dziedzin, takich jak matematyka, historia, przyroda, oraz ?nową? ? dotyczącą korzystania z technologii, wyszukiwania i analizowania znalezionych informacji, odnajdywania się w świecie portali społecznościowych, chronienia swojej prywatności itp. Niezwykle istotnym miejscem i jednocześnie narzędziem, które powinniśmy wykorzystywać, jest Internet ? żyjąca i ciągle zmieniająca się sieć sieci, oplatająca i łącząca ze sobą praktycznie wszystkie miejsca na kuli ziemskiej. Jak można go wykorzystać w pracy dydaktycznej? Odpowiedzią na te pytania mogą być zasoby edukacyjne, o których w swoim artykule napisały nauczycielki konsultantki w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
Meritum nr 1/2014(32) Profesjonalizm nauczania
Dział: Nauczanie i uczenie się
Tworzenie zasobów edukacyjnych w Internecie
Autor: Bożena Boryczka, Agnieszka Borowiecka
Przygotowując młodego człowieka do życia w społeczeństwie cyfrowym musimy w świadomy i mądry sposób korzystać z technologii oraz ciekawie przekazywać wiedzę: tę ?starą? ? znaną od wielu lat, dotyczącą różnych dziedzin, takich jak matematyka, historia, przyroda, oraz ?nową? ? dotyczącą korzystania z technologii, wyszukiwania i analizowania znalezionych informacji, odnajdywania się w świecie portali społecznościowych, chronienia swojej prywatności itp. Niezwykle istotnym miejscem i jednocześnie narzędziem, które powinniśmy wykorzystywać, jest Internet ? żyjąca i ciągle zmieniająca się sieć sieci, oplatająca i łącząca ze sobą praktycznie wszystkie miejsca na kuli ziemskiej. Jak można go wykorzystać w pracy dydaktycznej? Odpowiedzią na te pytania mogą być zasoby edukacyjne, o których w swoim artykule napisały nauczycielki konsultantki w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli