Meritum nr 1/2014(32) Profesjonalizm nauczania
Dział: Nauczanie i uczenie się
Dyrektor liderem rozwoju
Autor: Małgorzata Nowak
Profesjonalny dyrektor zarządza sobą i swoimi współpracownikami w taki sposób, aby dzięki ich pracy i szkoła, i ludzie rozwijali się. Efekty pracy szkoły są pochodną rozwoju osobistego każdego nauczyciela i pracownika z osobna i wszystkich razem jako zespołu. Prawdziwy przywódca inwestuje w ludzi, dostając efekty. Autorka przytaczając w swoim tekście słowa Kena Blancharda: Przywództwo nie jest czymś, co się robi ludziom, lecz czymś, co się robi z nimi komentuje: Filary dobrego przywództwa to: uczciwość, partnerstwo, afirmacja, wzajemny szacunek i zaufanie. Polecam, sprawdziłam.
Meritum nr 1/2014(32) Profesjonalizm nauczania
Dział: Nauczanie i uczenie się
Dyrektor liderem rozwoju
Autor: Małgorzata Nowak
Profesjonalny dyrektor zarządza sobą i swoimi współpracownikami w taki sposób, aby dzięki ich pracy i szkoła, i ludzie rozwijali się. Efekty pracy szkoły są pochodną rozwoju osobistego każdego nauczyciela i pracownika z osobna i wszystkich razem jako zespołu. Prawdziwy przywódca inwestuje w ludzi, dostając efekty. Autorka przytaczając w swoim tekście słowa Kena Blancharda: Przywództwo nie jest czymś, co się robi ludziom, lecz czymś, co się robi z nimi komentuje: Filary dobrego przywództwa to: uczciwość, partnerstwo, afirmacja, wzajemny szacunek i zaufanie. Polecam, sprawdziłam.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli