Meritum nr 1/2014(32) Profesjonalizm nauczania
Dział: Nauczanie i uczenie się
Jak uczyć? Jak uczyć się? efektywnie?
Autor: Anna Jurewicz
Nauczycielu, jeśli chcesz być profesjonalistą, pamiętaj, że w trakcie procesu uczenia się Twój uczeń ma prawo do popełniania błędów (gdyby wszystko już umiał? byłbyś niepotrzebny) i potrzebuje wsparcia od Ciebie w dążeniu do sukcesu A sukces osiąga się poprzez działanie! Nuda największym wrogiem uczenia się, czyli jak zaciekawić uczniów? ? stosuj metody aktywizujące uczniów, nie nauczyciela ? apeluje autorka artykułu. W teście znajdują się m.in. informacje na temat inteligencji wielorakich, dominacji półkulowych oraz oceniania kształtującego.
Meritum nr 1/2014(32) Profesjonalizm nauczania
Dział: Nauczanie i uczenie się
Jak uczyć? Jak uczyć się? efektywnie?
Autor: Anna Jurewicz
Nauczycielu, jeśli chcesz być profesjonalistą, pamiętaj, że w trakcie procesu uczenia się Twój uczeń ma prawo do popełniania błędów (gdyby wszystko już umiał? byłbyś niepotrzebny) i potrzebuje wsparcia od Ciebie w dążeniu do sukcesu A sukces osiąga się poprzez działanie! Nuda największym wrogiem uczenia się, czyli jak zaciekawić uczniów? ? stosuj metody aktywizujące uczniów, nie nauczyciela ? apeluje autorka artykułu. W teście znajdują się m.in. informacje na temat inteligencji wielorakich, dominacji półkulowych oraz oceniania kształtującego.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli