Meritum nr 1/2014(32) Profesjonalizm nauczania
Dział: Nauczanie i uczenie się
W poszukiwaniu (nie)straconego ucznia?
Autor: Prof. UAM dr hab. Stanisław Dylak, Grażyna Barabasz, Alicja Sobierajska
Idea Strategii Kształcenia Wyprzedzającego (SKW) powstała pod koniec 2009 roku na spotkaniu profesorów UAM w Poznaniu oraz pracowników Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej. Według jej twórców zadaniem SKW przekazywanie wiedzy przestało być najważniejszym zadaniem nauczyciela przedmiotu, co było zresztą sprzeczne z konstruktywistyczną interpretacją samej wiedzy. Wiedzy nie sposób przekazać jednym aktem, można co najwyżej stworzyć warunki do jej osobistego budowania przez każdego ucznia. Bo czy można komuś przekazać osobiste doświadczenie czy samodzielnie przetworzoną wiedzę uprzednią?- pytają autorzy artykułu.
Meritum nr 1/2014(32) Profesjonalizm nauczania
Dział: Nauczanie i uczenie się
W poszukiwaniu (nie)straconego ucznia?
Autor: Prof. UAM dr hab. Stanisław Dylak, Grażyna Barabasz, Alicja Sobierajska
Idea Strategii Kształcenia Wyprzedzającego (SKW) powstała pod koniec 2009 roku na spotkaniu profesorów UAM w Poznaniu oraz pracowników Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej. Według jej twórców zadaniem SKW przekazywanie wiedzy przestało być najważniejszym zadaniem nauczyciela przedmiotu, co było zresztą sprzeczne z konstruktywistyczną interpretacją samej wiedzy. Wiedzy nie sposób przekazać jednym aktem, można co najwyżej stworzyć warunki do jej osobistego budowania przez każdego ucznia. Bo czy można komuś przekazać osobiste doświadczenie czy samodzielnie przetworzoną wiedzę uprzednią?- pytają autorzy artykułu.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli