Meritum nr 1/2014(32) Profesjonalizm nauczania
Dział: Teorie i badania
Katalog kompetencji społecznych nauczyciela XXI wieku
Autor: Alicja Wieczorkiewicz-Wiśniewska
Kamieniem węgielnym wszystkich umiejętności społecznych jest zdolność porozumiewania się ? zaznacza autorka artykułu. Nauczyciele, którzy posiadają tę kompetencję, potrafią uważnie słuchać (słuchać w sposób aktywny) i poszukują wzajemnego zrozumienia. W komunikowaniu się z uczniami, rodzicami, współpracownikami przełamują bariery komunikacyjne. Swoim sposobem bycia zachęcają do otwartości, potrafią przyjmować każdy rodzaj wiadomości (potrafią elastycznie reagować na wypowiedzi innych, panując nad swoim nastrojem). Umożliwiają otwartą wymianę zdań?
Meritum nr 1/2014(32) Profesjonalizm nauczania
Dział: Teorie i badania
Katalog kompetencji społecznych nauczyciela XXI wieku
Autor: Alicja Wieczorkiewicz-Wiśniewska
Kamieniem węgielnym wszystkich umiejętności społecznych jest zdolność porozumiewania się ? zaznacza autorka artykułu. Nauczyciele, którzy posiadają tę kompetencję, potrafią uważnie słuchać (słuchać w sposób aktywny) i poszukują wzajemnego zrozumienia. W komunikowaniu się z uczniami, rodzicami, współpracownikami przełamują bariery komunikacyjne. Swoim sposobem bycia zachęcają do otwartości, potrafią przyjmować każdy rodzaj wiadomości (potrafią elastycznie reagować na wypowiedzi innych, panując nad swoim nastrojem). Umożliwiają otwartą wymianę zdań?

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli