Meritum nr 1/2014(32) Profesjonalizm nauczania
Dział: Teorie i badania
Edukacja 2050 według konektywistów
Autor: Grażyna Gregorczyk
Jak na edukację będą wpływać nowe technologie? Czy biorąc pod uwagę tempo zmian naszego życia, potrafimy sobie wyobrazić rozwój tych technologii w bardziej odległej perspektywie? Jak zmienią się nasze cele? Czy nasza przyszłość będzie przypominać wizję science fiction? Jak szybko będzie nadchodzić i czy nasze życie codzienne zmieni się radykalnie? ? pyta w swoim artykule Grażyna Gregorczyk, nauczycielka konsultantka w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, wieloletni dyrektor Ośrodka. Autorka zastanawia się m.in. które elementy tworzącego się cyfrowego świata, współczesności opisywanej jako płynna nowoczesność, mogą mieć wpływ na szkołę i na to, w jaki sposób będziemy się uczyć.
Meritum nr 1/2014(32) Profesjonalizm nauczania
Dział: Teorie i badania
Edukacja 2050 według konektywistów
Autor: Grażyna Gregorczyk
Jak na edukację będą wpływać nowe technologie? Czy biorąc pod uwagę tempo zmian naszego życia, potrafimy sobie wyobrazić rozwój tych technologii w bardziej odległej perspektywie? Jak zmienią się nasze cele? Czy nasza przyszłość będzie przypominać wizję science fiction? Jak szybko będzie nadchodzić i czy nasze życie codzienne zmieni się radykalnie? ? pyta w swoim artykule Grażyna Gregorczyk, nauczycielka konsultantka w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, wieloletni dyrektor Ośrodka. Autorka zastanawia się m.in. które elementy tworzącego się cyfrowego świata, współczesności opisywanej jako płynna nowoczesność, mogą mieć wpływ na szkołę i na to, w jaki sposób będziemy się uczyć.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli