Meritum nr 1/2014(32) Profesjonalizm nauczania
Dział: Teorie i badania
Wyzwania dla szkoły w ponowoczesnej rzeczywistości
Autor: Witold Kołodziejczyk
Gdybym miał wymienić największe zaniechanie w polskiej szkole, to na pewno wskazałbym na brak jasnej wizji narodowej edukacji. Upominam się o to od dawna. Niestety, brak jakichkolwiek zmian nie jest przez decydentów w żaden sposób uzasadniany. To, co dziś nazywa się reformą, to jedynie lifting, który próbuje ukryć niedoskonałość i ułomność obecnego modelu edukacji. Prawdy o niewydolności systemu nie można przykryć okrągłymi zdaniami i nowomową ? tak rozpoczyna swój artykuł dyrektor szkoły Collegium Futurum, redaktor naczelny miesięcznika ?Edukacja i Dialog? oraz autor bloga ?EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI?. Autor przedstawia w swoim tekście m.in. dziesięć wyzwań dla edukacji oraz wymienia, jakich pilnych według niego zmian potrzebuje polska szkoła.
Meritum nr 1/2014(32) Profesjonalizm nauczania
Dział: Teorie i badania
Wyzwania dla szkoły w ponowoczesnej rzeczywistości
Autor: Witold Kołodziejczyk
Gdybym miał wymienić największe zaniechanie w polskiej szkole, to na pewno wskazałbym na brak jasnej wizji narodowej edukacji. Upominam się o to od dawna. Niestety, brak jakichkolwiek zmian nie jest przez decydentów w żaden sposób uzasadniany. To, co dziś nazywa się reformą, to jedynie lifting, który próbuje ukryć niedoskonałość i ułomność obecnego modelu edukacji. Prawdy o niewydolności systemu nie można przykryć okrągłymi zdaniami i nowomową ? tak rozpoczyna swój artykuł dyrektor szkoły Collegium Futurum, redaktor naczelny miesięcznika ?Edukacja i Dialog? oraz autor bloga ?EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI?. Autor przedstawia w swoim tekście m.in. dziesięć wyzwań dla edukacji oraz wymienia, jakich pilnych według niego zmian potrzebuje polska szkoła.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli