Meritum nr 1/2014(32) Profesjonalizm nauczania
Dział: Teorie i badania
Profesjonalizm nauczyciela
Autor: Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
Sposób, w jaki inni postrzegają społeczną rolę nauczycieli, jak postrzegają zawód nauczyciela i środowisko nauczycielskie, może mieć wpływ na to, jak nauczyciele postrzegają sami siebie. Jeśli nauczyciele rozpoznają siebie jako profesjonalistów, mogą myśleć i działać jako profesjonaliści. Jeśli mają poczucie, że ich praca jest ceniona, prawdopodobnie będą dumni ze swojej pracy jako profesjonaliści ? napisała w swoim artykule prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak. Podkreśliła jednocześnie, że profesjonalizm nauczycielski to nie fachowość na wzór zawodów technicznych, to nie zespół czynności społecznie użytecznych, wymagających od pracownika odpowiedniej wiedzy i umiejętności wykonywania powtarzalnych czynności, to przede wszystkim spełnianie ? poprzez długotrwały proces kształcenia i przygotowania oraz doskonalenia zawodowego ? wysokich standardów poznawczych, działaniowych i etycznych. Czym jeszcze jest profesjonalizm nauczyciela oraz jakie jest społeczne znaczenie jego pracy? Zapraszamy do lektury!
Meritum nr 1/2014(32) Profesjonalizm nauczania
Dział: Teorie i badania
Profesjonalizm nauczyciela
Autor: Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
Sposób, w jaki inni postrzegają społeczną rolę nauczycieli, jak postrzegają zawód nauczyciela i środowisko nauczycielskie, może mieć wpływ na to, jak nauczyciele postrzegają sami siebie. Jeśli nauczyciele rozpoznają siebie jako profesjonalistów, mogą myśleć i działać jako profesjonaliści. Jeśli mają poczucie, że ich praca jest ceniona, prawdopodobnie będą dumni ze swojej pracy jako profesjonaliści ? napisała w swoim artykule prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak. Podkreśliła jednocześnie, że profesjonalizm nauczycielski to nie fachowość na wzór zawodów technicznych, to nie zespół czynności społecznie użytecznych, wymagających od pracownika odpowiedniej wiedzy i umiejętności wykonywania powtarzalnych czynności, to przede wszystkim spełnianie ? poprzez długotrwały proces kształcenia i przygotowania oraz doskonalenia zawodowego ? wysokich standardów poznawczych, działaniowych i etycznych. Czym jeszcze jest profesjonalizm nauczyciela oraz jakie jest społeczne znaczenie jego pracy? Zapraszamy do lektury!

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli