Meritum nr 4/2013(31) Edukacja cyfrowa, mobilna, zdalna
Dział: Samokształcenie
Aplikacje Web 2.0 wspierające zarządzanie projektami szkolnymi i pracą grupową
Autor: Bożena Boryczka
Na dobrą pracę zespołu wpływ ma wiele czynników, między innymi: właściwa organizacja spotkań, ustalenie zasad współpracy zrozumiałych dla wszystkich członków, właściwy i precyzyjnie określony podział zadań, ich realizacja, monitorowanie postępów pracy uczniów i ewaluacja. W artykule przedstawione zostały przykładowe aplikacje Web 2.0, które z powodzeniem można zastosować w praktyce szkolnej do zarządzania projektami oraz wspomagania pracy grupowej. Pierwszą z nich jest serwis Doodle, do planowania spotkań, który pozwala w szybki sposób zgrać harmonogramy kilku czy kilkunastu osób i ustalić termin, który będzie odpowiadał wszystkim uczestnikom grupy projektowej. Kolejne propozycje to: serwis Eval&Go ? przydatne narzędzie umożliwiające ankietowanie, serwisy Padlet i Mural.ly ? umożliwiające wszystkim członkom grupy projektowej dostęp do tych samych materiałów przez całą dobę oraz Asana ? system zarządzania zadaniami online.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli