Meritum nr 4/2013(31) Edukacja cyfrowa, mobilna, zdalna
Dział: Samokształcenie
Blendspace - platforma do tworzenia i udostępniania lekcji oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów
Autor: Hanna Basaj
Artykuł zawiera informacje o platformie na której można w sposób bardzo prosty i szybki przygotować i udostępnić lekcje oraz zestawy materiałów edukacyjnych dla uczniów. Czytelnik znajdzie charakterystykę bezpłatnego konta dla nauczyciela oraz wskazówki, jak szukać materiałów bez opuszczania platformy, przygotować lekcję lub zestaw materiałów edukacyjnych, dodać quiz na końcu lekcji, uruchomić lekcję i sprawdzić, czy uczniowie korzystają z udostępnionej lekcji.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli