Meritum nr 4/2013(31) Edukacja cyfrowa, mobilna, zdalna
Dział: Samokształcenie
LearningApps - bezpłatna platforma do tworzenia interaktywnych ćwiczeń dla uczniów
Autor: Hanna Basaj
Artykuł zawiera informacje o rewelacyjnej, bezpłatnej platformie LearningApps , na której można samodzielnie tworzyć interaktywne aplikacje dostosowane do realizowanego programu nauczania i potrzeb edukacyjnych uczniów. Opisywana w artykule platforma jest niezależna od wydawców podręczników i dostępna dla każdego nauczyciela i ucznia. W artykule czytelnik znajdzie instrukcję, jak założyć konto oraz wyjaśnienia dotyczące sposobów wykorzystania platformy w pracy z uczniami. Pozna różne możliwości wykorzystywania interaktywnych aplikacji opublikowanych na platformie ? przeglądanie aplikacji, zapamiętywanie na własnym koncie. Otrzyma wskazówki dotyczące tworzenia, udostępniania uczniom i publikowania własnych aplikacji.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli