Meritum nr 4/2013(31) Edukacja cyfrowa, mobilna, zdalna
Dział: Dobra praktyka
Uczę się online
Autor: Wanda Jochemczyk
Przez ostatnich parę lat rozwinęło się nauczanie na odległość, głównie jako wspomaganie nauczania tradycyjnego. Uczelnie organizują studia całkowicie metodą zdalną, studenci przyjeżdżają tylko na egzaminy. Czy w takim razie można zmienić nauczanie w szkole tak, aby wykorzystywać pracę on-line? W artykule opisano przykład interdyscyplinarnej lekcji ?Przygody Ortografa? realizowanej w szkole podstawowej na platformie Moodle.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli