Meritum nr 4/2013(31) Edukacja cyfrowa, mobilna, zdalna
Dział: Dobra praktyka
Rozszerzona szkoła
Autor: Katarzyna Olędzka
Gdziekolwiek jesteśmy, dwadzieścia cztery godziny na dobę, o ile mamy dostęp do Internetu, mamy dostęp do olbrzymich ilości zasobów informacji. Można się zagubić w tym gąszczu. Dlatego warto pomóc uczniom w mądrym i użytecznym korzystaniu z Internetu. Jednym z narzędzi jest organizowanie procesu dydaktycznego z elementami nauczania na odległość. Korzystając z możliwości nowych technologii nauczyciel może zaproponować uczniom, rozszerzenie możliwości klasy i szkoły o elementy e-learningu. W ten sposób uczniowie nie tylko poznają lepiej technologię komunikacyjną i informacyjną w praktyce, ale przygotowują się do zdobywania nowej wiedzy przez Internet i uczenia się przez całe życie.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli