Meritum nr 4/2013(31) Edukacja cyfrowa, mobilna, zdalna
Dział: Dobra praktyka
Zarządzanie awatarową klasą
Autor: Jolanta Okuniewska
Autorka uczy dzieci najmłodsze (klasy I-III), i jest zobowiązana do oceniania ich postępów za pomocą ocen opisowych. Jak każdy nauczyciel rozwijający się szuka nowych, coraz lepszych sposobów na każde swoje zadanie, a więc i na efektywne zarządzanie zachowaniem uczniów na co dzień. I w ten sposób przeszła od atrakcyjnego dla dzieci, ale czasochłonnego systemu ocen obrazkowych do awatarowej klasy realizowanej za pomocą aplikacji ClassDoJo. W artykule omawia wszechstronnie i dokładnie możliwości wykorzystania tego programu w pracy z dziećmi w różnym wieku szkolnym, a robi to niezwykle wiarygodnie, bo na bazie własnych pozytywnych doświadczeń, trwających ponad rok ? jej klasa jest najgrzeczniejsza w szkole.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli