Meritum nr 4/2013(31) Edukacja cyfrowa, mobilna, zdalna
Dział: Dobra praktyka
Co ciekawsze - zajęcia edukacyjne w terenie czy zabawy z naszymi urządzeniami mobilnymi?
Autor: Elżbieta Pryłowska-Nowak
Urządzenia mobilne, a wśród nich tablety i smartfony znajdują coraz więcej zastosowań w życiu codziennym. Wiele instytucji, firm usługowych udostępnia swoje oferty poprzez aplikacje dostępne na urządzeniach mobilnych. Artykuł przedstawia różnorodne, multimedialne aplikacje, które mogą wspomagać i wzbogacić pracę dydaktyczną z uczniami podczas zajęć w terenie. Tablety i smartfony stosowane w sposób przemyślany rozbudzają chęć zdobywania wiedzy przez uczniów i budują autorytet nauczyciela.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli