Meritum nr 4/2013(31) Edukacja cyfrowa, mobilna, zdalna
Dział: Dobra praktyka
Wyzwanie włączenia TIK w pracę innowacyjnych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
Autor: Prof. Laurence Rogers i John Twidle
W niniejszym artykule przedstawiony jest przegląd ważnych narzędzi oprogramowania użytecznych w nauczaniu przedmiotów ścisłych. Opisano również w jaki sposób nauczyciel ma wpływ na powodzenie ćwiczeń korzystających z TIK przeprowadzanych na lekcji. Na podstawie przykładów użycia takich narzędzi w tworzeniu nowych ćwiczeń i aktywności omówione zostały umiejętności i sposoby nauczania niezbędne do wykorzystania potencjału tych narzędzi w nauczaniu. W artykule zwrócono uwagę na przykładowy rozwój nauczyciela i przedstawiono sugestie, w jaki sposób materiały ćwiczeniowe opracowane przez ICT for Innovative Science Teachers Project (ICT for IST, projekt Technologie informacyjne i komunikacyjne dla innowacyjnych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych) mogą zostać użyte w przyszłych kursach doszkalających, by za pomocą TIK sprostać wyzwaniom zmieniającej się pedagogiki.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli