Meritum nr 4/2013(31) Edukacja cyfrowa, mobilna, zdalna
Dział: Nauczanie i uczenie się
Mobilne laboratorium przyrodnicze
Autor: Elżbieta Kawecka
Uczenie się i nauczanie przedmiotów przyrodniczych powinno być oparte na eksperymentowaniu, które wiąże się z rozbudzaniem dociekliwości poznawczej, ułatwia zrozumienie i wzbudza emocje. Ważne jest też, aby uczyć interdyscyplinarnie oraz stosować dostępne w erze cyfrowej nowoczesne pomoce dydaktyczne. Artykuł zawiera przykłady ciekawych doświadczeń przyrodniczych z wykorzystaniem mobilnych urządzeń pomiarowych, wyposażonych w różne czujniki. Doświadczenia mogą być przeprowadzone na zajęciach w terenie, a zarejestrowane dane pomiarowe wykorzystane do dalszych analiz i dyskusji na lekcjach czy przy realizacji projektów. Wymaga to dobrego zaplanowania i organizacji zajęć, ale jest znakomitą okazją do rozwijania różnych kompetencji uczniowskich.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli