Meritum nr 4/2013(31) Edukacja cyfrowa, mobilna, zdalna
Dział: Nauczanie i uczenie się
Uczymy (się) zdalnie programowania
Autor: Agnieszka Borowiecka
We wprowadzonej od roku szkolnego 2009/2010 nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego zwrócono uwagę na znaczenie znajomości algorytmów i umiejętności pisania programów. Ponieważ większość uczniów potrafi sprawnie posługiwać się urządzeniami mobilnymi i różnorodnymi narzędziami internetowymi, warto wykorzystać tę umiejętność do nauki programowania używając zasobów sieciowych. Warto zacząć od przypomnienia sobie wiedzy na temat programowania, uczestnicząc w różnorodnych interaktywnych szkoleniach dostępnych online. Zdobytą wiedzę możemy przekazać uczniom udostępniając im materiały np. z wykorzystaniem szkolnej platformy Moodle.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli