Meritum nr 4/2013(31) Edukacja cyfrowa, mobilna, zdalna
Dział: Nauczanie i uczenie się
Jak budować potencjał edukacyjny urządzeń mobilnych?
Autor: Elżbieta Pryłowska - Nowak
Istnieją setki aplikacji edukacyjnych dostępnych na urządzenia mobilne. Aplikacje przedstawione w artykule pozwalają na gromadzenie, porządkowanie, wykorzystanie i udostępnianie innym użytkownikom różnego rodzaju treści edukacyjnych: tekstów, obrazów, dźwięków. Umożliwiają stosowanie różnych form pracy i zaangażowania, dzięki którym każdy uczeń może pracować w zgodzie ze swoim stylem uczenia się. Jakich aplikacji potrzeba nam ? nauczycielom w naszych mobilnych edukacyjnych biurach?

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli