Meritum nr 4/2013(31) Edukacja cyfrowa, mobilna, zdalna
Dział: Nauczanie i uczenie się
BYOD w szkole - BY ODkrywać e-dukację
Autor: Dorota Janczak
Ze zamianą szkoły w szkołę cyfrową związanych jest wiele problemów, jednym z poważniejszych jest brak po stronie szkoły funduszy, umożliwiających zakupienie takiej ilości sprzętu, aby na każdego ucznia przypadał jeden komputer. Rozwiązaniem może okazać się idea BYOD - Bring Your Own Device, czyli Przynieś Swoje Własne Urządzenie.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli