Meritum nr 4/2013(31) Edukacja cyfrowa, mobilna, zdalna
Dział: Nauczanie i uczenie się
Technologie mobilne w edukacji językowej - na przykładzie języka angielskiego
Autor: Dr Elżbieta Gajek
Artykuł przedstawia możliwości stosowania urządzeń i technologii mobilnych do nauczania i uczenia się języka angielskiego. Wskazane są przykładowe aplikacje wspomagające uczenie się słownictwa, wymowy i gramatyki. Podkreślone jest znaczenie osobistych urządzeń uczniów w rozwoju sprawności językowych głównie czytania i słuchania oraz mówienia. Uczniowie spontanicznie korzystają z posiadanego sprzętu i dostępnych aplikacji anglojęzycznych, często łącząc naukę z rozrywką. Aby samodzielna nauka była skuteczna uczniowie potrzebują wsparcia nauczyciela w zakresie strategii uczenia się i wskazówek dotyczących wyboru aplikacji. W artykule są także omówione dylematy natury sprzętowej, organizacyjnej, etycznej i dydaktycznej, na które napotyka nauczyciel, który chce stosować technologie mobilne w klasie. Konkludując autorka wskazuje, że w czasie dynamicznego rozwoju technologii mobilnych i aplikacji do uczenia się języka angielskiego drogą do sukcesu może być współpraca uczniów, którzy dość dobrze poruszają się w świecie technologii mobilnych i nauczyciela, który umie zaproponować, pomóc wybrać i ocenić najlepsze dla danego ucznia strategie uczenia się języka z wykorzystaniem aplikacji mobilnych.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli