Meritum nr 4/2013(31) Edukacja cyfrowa, mobilna, zdalna
Dział: Teorie i badania
Cyfrowa szkoła, czyli jaka?
Autor: Małgorzata Rostkowska
Obecnie wszyscy w naszym kraju mówią, przygotowują cyfrową szkołę. Po pilotażu rządowego programu pod tą nazwą zakończonego w sierpniu 2013 r, nastąpi jego kontynuacja w latach 2014-2020. Jest to bardzo aktualny temat i dlatego autorka tego artykułu, mająca za sobą doświadczenia ponad dwudziestu lat we wprowadzaniu informatyzacji do edukacji, pokusiła się o przedstawienie co dla niej znaczy cyfrowa szkoła. Zastanawia się nad znaczeniem tego określenia i co go różni od innych nazw szkoły. Pokazuje jak zmieniały się oczekiwania w stosunku do edukacji szkolnej na podstawie kształcenia w niej najważniejszych kompetencji potrzebnych do życia uczniom. Przedstawia w różnych aspektach porównanie obecnej publicznej szkoły z tą, którą się określa mianem cyfrowa. Następnie daje upust swoim marzeniom i opisuje, jak mogłaby wyglądać publiczna szkoła przyszłości. Wiele rzeczy musiałoby się w niej zmienić. Przede wszystkim świadomość społeczna ? edukacja jako dobro wszystkich Polaków ponad podziałami politycznymi i bardzo wysoka pozycja nauczycieli w społeczeństwie. Potem opis innych zmian, polegających np. na przyjęciu kanonu wiedzy, współpracy z rodzicami, w organizacji przestrzeni szkolnej, a przede wszystkim w zmianie metod nauczania uczniów. Technologii jest tu niewiele, ale właśnie w metodach nauczania jest ona w tle, co rozumie się za rzecz naturalną. Warto przeczytać ten artykuł, aby przekonać się czy samemu ma się podobne marzenia, a może udowodnić autorce, że na spełnienie takich marzeń poczeka długo. Ale świat zmienia się tak szybko na naszych oczach, że kto wie?

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli