Meritum nr 4/2013(31) Edukacja cyfrowa, mobilna, zdalna
Dział: Teorie i badania
Nauczyciel wobec wymagań społeczeństwa informacyjnego, czyli jaki powinien być cyberbelfer
Autor: Grażyna Gregorczyk
Nowe czasy i sytuacja związana z szybko zmieniającą się technologią, wymagają nowych, bogatszych kompetencji nauczyciela, zarówno tych merytorycznych, jak i psychologiczno-pedagogicznych, komunikacyjnych, czy autoedukacyjnych. Rozwój kompetencji cyfrowych uczniów powinien dokonywać się w szkole poprzez działania nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych wynikających z wykorzystania środków i narzędzi technologii. W artykule zostały przedstawione wymagania i oczekiwania wobec kompetencji informatycznych nauczycieli wyrażone w opiniach użytkowników Internetu, a także głosami profesjonalistów poprzez standardy przygotowania każdego nauczyciela w zakresie technologii informacyjnej. Autorka przytacza również wypowiedzi Howarda Gardnera, amerykańskiego psychologa, specjalisty z dziedzin psychologii kognitywnej i psychologii uczenia się, na temat dobrego nauczania, a także współczesnego nauczyciela.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli