Meritum nr 3/2013(30) Procesowe wspomaganie szkół
Dział: Technologie informacyjne i komunikacyjne
Własny kąt do pracy - Superbelfrzy Mini
Autor: Anna Grzegory
Superbelfrzy Mini - tak nazywa się założona na Facebooku niewielka grupa nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej pracująca nad projektem, którego żadna z nich nie byłaby w stanie zrealizować samodzielnie. Potrzeba chwili i konieczność zdobycia konkretnych materiałów dydaktycznych stała się początkiem wirtualnego zespołu oraz milowego kroku dla edugamifikacji.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli