Meritum nr 3/2013(30) Procesowe wspomaganie szkół
Dział: Dobra praktyka
Model pracy metodą projektu edukacyjnego w gimnazjum
Autor: dr Bożena Kubiczek
Obecny rynek pracy wymaga od pracowników elastyczności, kreatywności, zdolności organizacyjnych, komunikatywności i wyobraźni. W związku tym wykształcenie ww. umiejętności kluczowych staje się we współczesnym świecie ważniejsze niż posiadanie wszechstronnej wiedzy. Niezbędna zmiana modelu nauczyciela, jego roli w procesie kształcenia jest warunkiem koniecznym do uczynienia z tej cennej strategii uczenia się, jaką jest metoda projektu edukacyjnego, narzędzia wszechstronnego rozwoju ucznia. O konieczności wprowadzenia zmian w procesie kształcenia młodych ludzi napisała dr Bożena Kubiczek, doktor nauk humanistycznych, wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli