Meritum nr 3/2013(30) Procesowe wspomaganie szkół
Dział: Dobra praktyka
PROJEKT Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu
Autor: Teresa Gańko
Od współczesnego nauczyciela oczekuje się kreatywności, inicjatywy, otwartości i pracy takimi metodami, które aktywizują uczniów, pobudzają do działania i twórczego myślenia. Zakończony w 2013 r. Projekt Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu pomógł w zwiększeniu tych kompetencji poprzez przeszkolenie nauczycieli gimnazjów. Dzięki podejmowanym działaniom uczestnicy zdobyli niezwykle przydatne umiejętności pracy metodą projektu. Celem działań było przygotowanie 500 nauczycieli gimnazjów województwa mazowieckiego do pracy z uczniami we współczesnej szkole, czyli wyposażenie nauczycieli w kompetencje potrzebne do rozwijania kluczowych umiejętności uczniów.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli