Meritum nr 3/2013(30) Procesowe wspomaganie szkół
Dział: Dobra praktyka
TOC? Zdecydowanie polecam!
Autor: Debi Roberts
"Wykorzystuję TOC w mojej praktyce zawodowej od 7 lat i zapewniam, że użycie tych prostych procesów w udoskonalaniu umiejętności uczniów, zwiększaniu osiągnięć lub w pomocy drugiej osobie w przezwyciężeniu osobistych problemów jest niezwykle efektywne" ? zapewnia Debi Roberts, autorka artykułu, trenerka i dyrektor TOC dla Edukacji w Wielkiej Brytanii. Teoria TOC (Theory of Constraints - teoria ograniczeń) jest podstawą realizowanego na Mazowszu projektu "Myślę - Rozumiem - Wiem. Zastosowanie technik TOC w uczeniu się" i zyskuje coraz więcej sympatyków.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli