Meritum nr 3/2013(30) Procesowe wspomaganie szkół
Dział: Dobra praktyka
PROJEKT Szkoła Wspierająca Uzdolnienia, czyli bawimy się myślą
Autor: Elżbieta Lemańska
Umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób, pokonywania wewnętrznych barier, elastyczność w myśleniu, łatwe przystosowanie się do zmieniających się warunków i okoliczności oraz przedsiębiorczość - między innymi w takie kompetencje chcieli wyposażyć ucznia mazowieckiej szkoły twórcy i realizatorzy projektu Szkoła Wspierającą Uzdolnienia. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę! Od 2005 r. Systematycznie zwiększa się liczba nauczycieli (zaczynało 40 nauczycieli i 8 szkół z Płocka) i placówek uczestniczących w projekcie. Pedagodzy dostrzegają korzystne zmiany w rozwoju uczniów, ich rozbudzoną kreatywność oraz przeobrażenia w sposobie myślenia i postrzegania rzeczywistości, bardziej twórczą postawę wobec problemów.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli