Meritum nr 3/2013(30) Procesowe wspomaganie szkół
Dział: Dobra praktyka
PROJEKT Otwarte Przedszkola
Autor: Mirosława Pleskot
U podstaw opracowania myśli przewodniej projektu Otwarte Przedszkola, jego celów i głównych obszarów programowych leżało stworzenie systemu działań wspomagających trzy grupy beneficjentów: dzieci, nauczycieli i rodziców. Projekt bazujący na wykorzystaniu założeń teorii Lwa Wygotskiego i innowacyjnych rozwiązaniach w oparciu o program edukacyjny "Klucz do uczenia się" przyniósł wymierne efekty, m.in. poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności przez nauczycieli biorących udział w szkoleniach realizowanych w ramach projektu oraz wyrównanie szans dostępu do edukacji przedszkolnej, szczególnie poprzez objęcie zajęciami dzieci nieuczęszczających do przedszkola.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli