Meritum nr 3/2013(30) Procesowe wspomaganie szkół
Dział: Dobra praktyka
W drodze do sukcesu - wspólnie i odrębnie. Teoretyczny model wspierania uczniów w Szkole Startu do Kariery
Autor: Zofia Lisiecka, Klemens Stróżyński
Jednym z komponentów projektu Mazowieckie Centra Talentu i Kariery są Szkoły Startu do Kariery, czyli takie szkoły, w których wykorzystuje się i rozwija mocne strony, a koryguje się braki zarówno uczniów zdolnych, jak i słabych. O założeniach, zasadach pracy z uczniami i nauczycielami piszą w swoim artykule Zofia Lisiecka, pracownik Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w której przez wiele lat kierowała Wydziałem Badań i Ewaluacji, kierownik, koordynatorem i uczestnik projektów o charakterze badawczym oraz Klemens Stróżyński, rzeczoznawca MEN ds. podręczników szkolnych, współpracownik Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli