Meritum nr 3/2013(30) Procesowe wspomaganie szkół
Dział: Dobra praktyka
PROJEKT Mazowieckie Centra Talentu i Kariery, czyli wspieranie złowione w sieć
Autor: Beata Kossakowska
"Kiedy nie zdajemy sobie sprawy z zalet współpracy ? horyzonty są wąskie. Przynależąc do sieci, własną sytuację oceniamy bardziej sprawiedliwie, a działając, korzystamy z doświadczeń innych, szybciej się uczymy, rozwijamy i popełniamy mniej błędów" - to jedna z refleksji na temat realizowanego w latach 2010 ? 2013 projektu Mazowieckie Centra Talentu i Kariery, jaką w swoim artykule przytacza Bata Kossakowska, nauczyciel konsultant w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie, koordynator projektu. Autorka w swoim tekście przekonuje m.in., dlaczego warto wyprzedzać czas, mieć odwagę, a przed wszystkim działać wspólnie.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli